Systemy logistyczne

Poznaj nasze usługi

Nasze rozwiązania ułatwiają zarządzanie wykorzystaniem floty pojazdów i zasobów ludzkich, optymalizację tras oraz obsługę specyficznych typów przesyłek. Aplikacje umożliwiają również zautomatyzowanie procesu nadawania lub odbioru przesyłek a także monitorowanie statusów poszczególnych zleceń przewozowych.

Dla firm z sektora logistyki gotówki kluczowym jest realizacja zleceń przewozowych na czas i przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. W przypadku logistyki gotówki staje się to jeszcze istotniejsze, a ponad to dochodzą kwestie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przewożonych wartości.

Dodatkowym aspektem jest oczywiście wysoki poziom obsługi klienta, odpowiadanie na jego potrzeby oraz odpowiednie naliczanie należności za usługi.
Zadbanie o te wszystkie aspekty wydaje się niemożliwe bez odpowiednio przygotowanego i wdrożonego systemu informatycznego.

Dla firm z sektora logistyki gotówki kluczowym jest realizacja zleceń przewozowych na czas i przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. W przypadku logistyki gotówki staje się to jeszcze istotniejsze, a ponad to dochodzą kwestie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przewożonych wartości.

Dodatkowym aspektem jest oczywiście wysoki poziom obsługi klienta, odpowiadanie na jego potrzeby oraz odpowiednie naliczanie należności za usługi.
Zadbanie o te wszystkie aspekty wydaje się niemożliwe bez odpowiednio przygotowanego i wdrożonego systemu informatycznego.

Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności

Obsługa wszystkich procesów biznesowych związanych z logistyka i konwojowaniem gotówki

Wzrost konkurencyjności na rynku dzięki wartości dodanej dla Klientów

Case Study

Poznaj nasze wdrożenie

smartcash

Zintegrowane rozwiązanie w zakresie logistyki gotówki, umożliwiające zarządzanie i monitoring procesów z sektora
cash-in-transit.

Monitoring działań

w procesie obsługi przewozu gotówki

Certyfikacja procesów

dla instytucji z sektora
cash-in-transit

Cash in Transit

Wyzwania

 • Certyfikacja danych.
 • Zarządzanie zleceniami klientów, tworzenie konwojów i śledzenie ich na mapie.
 • Monitoring gotowki.
 • Obsługa zleceń zapotrzebowania na gotówkę ora odbioru gotówki.
 • Wyznaczenie i optymalizacja tras.

Rozwiązanie

 • Aplikacja mobilna dla konwojentów.
 • Aplikacja webowa dla klientów.

Branże

Usługi finansowe

Usługi logistyczne

Usługi bankowe

Podstawowe funkcjonalności

 • rejestracja zleceń obsługi gotówkowej (wpłat i wypłat) w aplikacji klienckiej.
 • automatyczne tworzenie tras konwojów
 • przyjmowanie zleceń przez konwojentów za pośrednictwem aplikacji mobilnej z możliwością podglądu trasy i aktualnej lokalizacji
 • obsługa procesów po stronie sortowni – m.in. przyjmowanie, wydawanie, przeliczanie gotówki oraz monitorowanie jej przepływu w obrębie sortowni
 • monitorowanie lokalizacji poszczególnych konwojów
 • zlecanie przelewów wychodzących i monitorowanie przychodzących, dzięki bezpośredniej integracji z bankiem obsługującym
 • wyliczanie należności za usługi i wystawianie faktur bezpośrednio w systemie

Zalety produktu

 • zmniejszenie kosztów związanych z konwojowaniem gotówki, dzięki optymalizacji liczby pracowników i samochodów obsługujących zlecenia oraz automatycznemu generowaniu tras konwojów
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, dzięki stałemu monitoringowi lokalizacji konwoju i gotówki
 • usprawnienie procesu obsługi zleceń, dzięki zastosowaniu aplikacji mobilnej i technologii QRcode oraz NFC
 • stały nadzór nad realizacją procesu, dzięki zastosowaniu systemu centralnego
 • niskie koszty integracji z istniejącymi rozwiązaniami IT, dzięki zastosowaniu otwartej architektury systemu

Technologie

Poznaj nasze pozostałe rozwiązania

Poznaj inne obszary, w których możemy pomóc Twojej firmie