System AML

Poznaj nasze rozwiązania

Rozwiązanie Anti-Money Laundering to w pełni funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie, które pomaga wypełnić ustawowe zobowiązania Instytucji Obowiązanej, wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Pozwala przeprowadzać analizy i generować niezbędne raporty.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu narzuca instytucjom obowiązanym zadania, które trudno jest zrealizować bez wsparcia nowoczesnej technologii. Przykładem może być jeden z zasadniczych obowiązków – monitorowanie transakcji, klientów i raportowanie podejrzanych. Wykorzystanie do tego zadania technologii pozwala bezbłędnie wychwytywać zdarzenia nietypowe, niepasujące do profilu oraz podejrzane. Manualne analizy byłyby niezwykle czasochłonne i pracochłonne.

Automatyzacja zawarta w systemie smartAML przynosi nie tylko oszczędności czasowe i finansowe, ale także zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego.
Nawet małe instytucje obowiązane, które teoretycznie mają do zaraportowania tylko kilka transakcji miesięcznie, zdaja sobie sprawę, że aby je „wyłowić” musza monitorować i na bieżąco śledzić wszystkie wydarzenia jakie zachodzą w ich biznesie – walcząc w ten sposób z przestępczością, jednocześnie zapewniając sobie większą dokładność, wydajność i bezpieczeństwo.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu narzuca instytucjom obowiązanym zadania, które trudno jest zrealizować bez wsparcia nowoczesnej technologii. Przykładem może być jeden z zasadniczych obowiązków – monitorowanie transakcji, klientów i raportowanie podejrzanych. Wykorzystanie do tego zadania technologii pozwala bezbłędnie wychwytywać zdarzenia nietypowe, niepasujące do profilu oraz podejrzane. Manualne analizy byłyby niezwykle czasochłonne i pracochłonne.

Automatyzacja zawarta w systemie smartAML przynosi nie tylko oszczędności czasowe i finansowe, ale także zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego.
Nawet małe instytucje obowiązane, które teoretycznie mają do zaraportowania tylko kilka transakcji miesięcznie, zdaja sobie sprawę, że aby je „wyłowić” musza monitorować i na bieżąco śledzić wszystkie wydarzenia jakie zachodzą w ich biznesie – walcząc w ten sposób z przestępczością, jednocześnie zapewniając sobie większą dokładność, wydajność i bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo transakcji finansowych

Wypełnienie obowiązków prawnych

Elastyczne parametry analityczne

Case Study

Poznaj nasze wdrożenie

Smart AML

System przeznaczony jest dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych, domów i biur maklerskich oraz innych instytucji finansowych zobowiązanych ustawą do prowadzenia rejestru transakcji.

System służy do analizy danych dotyczących klientów i transakcji, w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1 milion

transakcji analizowanych dziennie

Raportowanie od GIIF

zgodnie z aktualnymi wymogami

Monitoring transakcji

wraz z ich oceną

Wyzwania

 • Import transakcji z wielu systemów dziedzinowych
 • Analiza ponad miliona transakcji dziennie
 • Elastyczny model definiowania parametrów analitycznych

Rozwiązanie

 • Centralny system AML importujących i analizujący ponad milion transakcji finansowych dziennie.
 • Automatyczne tworzenie kart transakcji
 • Weryfikacja stron transakcji z listami sankcyjnymi

Zalety produkty

 • Wypełnienie obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących aktów prawnych
 • Wsparcie merytoryczne procesu konfiguracji modeli analitycznych ryzyka w kontekście oceny klientów i transakcji
 • Wprowadzenie najlepszych praktyk w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy dzięki wykorzystaniu doświadczenia zgromadzonego na rynku
 • Zapewnienie bieżącej analizy danych o transakcjach
 • Kompleksowe rozwiązanie obejmujące wszystkie aspekty AML
 • Otwarte rozwiązanie zintegrowane z aktualnymi systemami źródłowymi oraz gotowe do integracji z systemami źródłowymi innych dostawców

Technologie

Poznaj nasze pozostałe rozwiązania

Poznaj inne obszary, w których możemy pomóc Twojej firmie