Cyberbezpieczeństwo

Poznaj nasze usługi

Doświadczenie, którym dysponujemy oraz wysokorozwinięte kompetencje techniczne pozwalają nam na kompleksowe świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa. Skala wdrażanych rozwiązań, zespół ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa oraz unikalne kompetencje wyróżniają nas na rynku IT.

Nasze doświadczenie i sposób realizacji prac pozwoli Ci również uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa oprogramowania. Dzięki procesowi analizy kodu możemy w prosty sposób ocenić czy Twój kod jest zgodny z najlepszymi praktykami.

Wszelkie podatności oraz działania korygująco-naprawcze przedstawimy w spójnym i zrozumiałym opracowaniu. Uszeregujemy je od najważniejszych, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności oraz wskażemy nasze zalecenia i rekomendacje.

Nasze doświadczenie i sposób realizacji prac pozwoli Ci również uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa oprogramowania. Dzięki procesowi analizy kodu możemy w prosty sposób ocenić czy Twój kod jest zgodny z najlepszymi praktykami.

Wszelkie podatności oraz działania korygująco-naprawcze przedstawimy w spójnym i zrozumiałym opracowaniu. Uszeregujemy je od najważniejszych, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności oraz wskażemy nasze zalecenia i rekomendacje.

Audyt rozwiązań IT

Bezpieczeństwo oprogramowania i infrastruktury

Bezpieczne rozwiązania dla biznesu

Statystyczna analiza kodu

Sprawdzamy poprawność działania aplikacji i oprogramowania. Następnie opracowujemy raport zawierający stwierdzone niezgodności, nasze spostrzeżenia, oraz końcowe rekomendacje i zalecenia które pozwolą Ci odpowiednio zareagować. Pomożemy Ci wyeliminować potencjalnie niebezpieczne konstrukcje oprogramowania i pomyłki zespołów developerskich lub partnerów z którymi tworzysz software. Na bazie specjalnie skrojonego procesu i zestawu narzędzi jesteśmy w stanie szybko i optymalnie zweryfikować poprawność zaimplementowanych mechanizmów bezpieczeństwa i odporność na ataki.

Audyt bezpieczeństwa środowisk automatyki przemysłowej (OT)

Realizujemy działania obejmujące ocenę poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego na styku środowisk IT/OT i ocenę wpływu bezpieczeństwa środowisk OT na bezpieczeństwo systemów informatycznych. Opieramy się nie tylko na testach bezpieczeństwa pod kątem wpływu na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w systemach informatycznych, ale również analizie dostępnej dokumentacji. Przygotowujemy raport z wynikami oceny i rekomendacje dotyczące podniesienia bezpieczeństwa poprzez zmianę polityk, wprowadzenie zmian konfiguracyjnych, zmianę technologii lub jej odpowiednią konfigurację, a także zestawem zaleceń w zakresie obsługi incydentów w systemach informatycznych współpracujących ze środowiskiem OT. Nasze działania realizujemy zgodnie z najlepszymi praktykami i metodyką wynikającą z norm ISO/IEC 270001 oraz ISO 22301.

Testy bezpieczeństwa aplikacji webowych

Testy bezpieczeństwa powinny być wykonywane cyklicznie również w przypadku braku nowych wersji systemu. W dzisiejszych czasach praktycznie codziennie wykrywane są nowe luki bezpieczeństwa dla technologii wykorzystanych do budowy systemów informatycznych. Przeglądowi w zakresie wyszukania podatności umożliwiających niekontrolowaną modyfikację kodu poddajemy wszystkie komponenty systemów informatycznych widocznych z pozycji potencjalnego atakującego. Zakres prac obejmuje przygotowanie środowiska testowego, przygotowanie narzędzi testowych, wykonanie testów automatycznych i ręcznych, analiza wyników testów oraz przygotowanie raportu z oceną podatności oraz rekomendacjami.

Poznaj nasze pozostałe rozwiązania

Poznaj inne obszary, w których możemy pomóc Twojej firmie